Återvinning av avfall

2019-01-15

  • Vi utmanar alla företag att återvinna företagsavfallet, inklusive personalens avfall. Miljön tillhör alla, inklusive våra efterkommande! Det är ofta lättare för företag att påverka de breda folklagren. Och om man inte annars känner för saken kan man se den som en PR-sak. Slutresultatet är ändå detsamma. Det kräver att man sätter sig in i återvinningsfrågor i viss omfattning, men till slut mår man bra av det.
2019-01-18Nätbutik
2019-01-15Återvinning av avfall
2019-01-06Nya hemsidor har öppnats
2019-01-05Ektunnor import och underhåll